HERE'S TO THE REBEL IN YOU.

Here’s to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They’re not fond of rules. And they have no respect for status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can’t do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do..... -Steve Jobs-
ANGSTCULTUUR?

Als medewerkers zich meer en meer richten op het 'geen fouten maken' dan op het leveren van kwaliteit, verliest de organisatie haar creativiteit en stuwkracht. Je ontdekt zelden nieuwe kansen op platgetreden paden. Leer hoe je uit deze passiviteit breekt.

WAAR IS DE NOODUITGANG?!

De mensen in jullie organisatie zijn zonder het te zeggen allang op zoek naar de nooduitgang. Jong talent loopt de deur uit terwijl de organisatie ze erg hard nodig heeft. De gemiddelde leeftijd stijgt verder en vernieuwende kennis wordt op een afstand gehouden. Hoe behoud je talent?

KNOPEN DOORHAKKEN?

Jouw proactieve managementteam lijkt veranderd en er komt niets nieuws van de grond. Time to Market overschrijdt de houdbaarheidsdatum van je innovatie. Je kunt niet veranderen en ook alles beschermen wat is. Hoe word je weer vernieuwer op een nieuw speelveld?

ARE YOU A BRAVE ONE?

"You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes." ―Morpheus, to Neo
IDEEËN PLUKKEN

Iedereen heeft ideeën die zijn werk en daarmee de hele onderneming kunnen voortstuwen. Iedereen is creatief en sommige zelfs manisch creatief! Benut je dit collectieve talent wel optimaal? Wij weten hoe je al die ideeën naar de oppervlakte haalt. Inspiratiekracht heb je in huis!

DE GOEDE ENERGIE

Er zijn twee momenten om te innoveren: wanneer het kán of wanneer het móet. De voorkeur ? Als het kan! Dan is de energie goed en wil iedereen vooruit! Wij spelen jullie creativiteit vrij en richten die op resultaat. Innoveren is niet uitsluitend voor innovatiemanagers. Innoveren zit in je cultuur!

COMMUNITY BOUWEN

Gemotiveerde collega's en maatschappelijk verantwoord ondernemen en groeien! De medewerkers vormen samen een betrokken en bevlogen team en zorgen dat je kunt ondernemen vanuit jullie gemeenschappelijke expeditie. Groeien vanuit betrokkenheid!

LEADING INNOVATION

VERNIEUWING ALS TWEEDE NATUUR
SAMEN ZONDER 'GEDOE'

Samen innoveren met andere organisatie is nog niet zo eenvoudig als het lijkt. Welke afspraken maak je? Wie doet wat? Wie leidt? Dit is het hoe en waarom.

HET SLIM SPELEN

Een speelse en verkennende houding leidt tot innovatieve, competitieve en baanbrekende ideeën. Hoe geef je deze vindingrijke mindset de ruimte? Dit is hoe.

FUN IN FUNCTIE

Faciliteer de krachten, de visie en de processen die een transformatie drijven zonder ze te 'managen'. Zo inspireer je MENS & TALENT in jullie organisatie.

SPELENDERWIJS LEIDEN

Door design gedreven organisaties hebben een genuanceerdere stijl van leiderschap nodig. In plaats van een enkele rol te spelen, speel je met vier.

“THE CREATION OF SOMETHING NEW IS NOT ACCOMPLISHED BY THE INTELLECT BUT BY THE PLAY INSTINCT. . . ” – Carl Jung

We hebben veel ervaring met innovatie trajecten. Deze ervaring met, en ook het onderzoek naar hoe succesvolle bedrijven met innovatie omgaan, heeft inzicht gebracht in welke succesfactoren cruciaal zijn. Deze best practices hebben tot een op maat leidraad naar een innovatieve en adaptieve organisatiecultuur geleid. De opbouw bestaat uit zes heldere bouwstenen die uw organisatie helpt om op voorsprong te komen. Zo maak je gebruik van creativiteit als concurrentievoordeel. Werk met zes bouwstenen.

COME PLAY WITH US!

Heb jij het LEF?