boardroom

NIEUWE VERBINDINGEN

Hoe ziet onze samenleving in 2025 eruit? Niemand weet het. Maar turbulent zal het zijn. En dat is het nu al. In alle sectoren heeft de crisis toegeslagen. Opvallend is dat iedere sector zelf een uitweg zoekt: de zorgsector denkt na over slimmere zorg, de bouwsector over anders bouwen en de onderwijssector over vernieuwend onderwijs. Willen we komen tot echt nieuwe oplossingen en inzichten, dan moeten we gebaande paden verlaten en nieuwe verbindingen tussen sectoren leggen!

STAPPEN ZETTEN

We stimuleren ondernemingen zich duurzaam te vernieuwen en bevorderen hiermee volhoudbare groei. U word bewust van de mogelijkheden om te innoveren en wij helpen om daarin stappen te zetten die leiden tot resultaat.

INSCHRIJVEN

NETWERK

Het grote en persoonlijke netwerk met kennispartners, ondernemers en brancheorganisaties, strekt zich uit over de belangrijkste sectoren van de Nederlandse economie en is regionaal beschikbaar en toegankelijk.

NIEUWE VERBINDINGEN

Door nieuwe verbindingen binnen dit netwerk te leggen, bijvoorbeeld tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en kennisinstellingen, ontstaan innovaties die resulteren in nieuwe business.

Organisaties staan midden in ‘het nieuwe normaal’: een snel veranderende wereld waarin ideeën uit de klassieke bedrijfskunde niet meer opgaan.

COME PLAY WITH US

Door nieuwe verbindingen binnen dit netwerk te leggen, bijvoorbeeld tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en kennisinstellingen, ontstaan innovaties die resulteren in nieuwe business.