Business model innovatie

INFORMATIE

Hoe kunt u als bestaand bedrijf komen tot een beter businessmodel als antwoord op de veranderende markt? 
Wat is het bijbehorende verdienmodel? En hoe vindt u een businessmodel dat bij uw organisatie past? Waar liggen kansen om als u uw businessmodel nader beschouwt? 
Waarmee kan ik mijn businessmodel versterken? Moet ik mijn businessmodel innoveren? Hoe doe ik dat dan?


WAT GA JE DOEN?

Een businessmodel beschrijft de manier waarop een organisatie waarde creëert, levert en ten gelde maakt. De kern van een businessmodel is de waarde voor de klant. 
Deze workshop biedt u handvatten om zelf uw businessmodel te toetsen en te verbeteren. Dat doen we aan de hand van het door Alex Osterwalder ontwikkelde "Business Model Canvas”. 


WAT NEEM JE MEE?

Groei van de onderneming realiseer je wanneer klanten graag bij je terugkomen en graag hun goede ervaring aan andere potentiële klanten vertellen. Klanten doen dit wanneer ze in alle contacten met de onderneming een gelijksoortige positieve ervaring hebben. Het middel bij uitstek om positieve ervaringen te helpen vormen is design. Welke beleving wilt u de klant meegeven. Hoe beïnvloed je die? We bekijken de ervaring die zijn klant heeft in alle contacten ,van folder tot product tot gedrag van medewerkers, met de onderneming. Waar er kansen liggen voor verbetering wanneer die ervaringen sterk verschillend zijn of niet zoals de ondernemer graag ziet.

NIEUWE VERBINDINGEN

Hoe krijg je als organisatie een goed beeld van de ingrijpende technologische- en marktontwikkelingen. De deelnemers worden geprikkeld om op een andere manier naar de toekomst te kijken,De workshop wordt georganiseerd voor ondernemers uit alle sectoren die echt nieuwsgierig zijn naar trends en ontwikkelingen. Ondernemers die in één middag uitgedaagd willen worden hier op een geheel nieuwe manier naar te kijken en vervolgens kansen zien om hiermee zelf en met anderen aan de slag te gaan. Want: nieuwe ideeën creëren nieuwe business!

TOE AAN EEN NIEUW BUSINESSMODEL?