ONZE VISIE OP ORGANISATIEONTWIKKELING

De meeste ontwikkelplannen zijn gebaseerd op het idee van maakbaarheid en het uitsluiten van verrassingen.
Maar zijn veranderprocessen wel maakbaar? De vaak geringe resultaten van ‘blauwdruk’ strategieën tonen aan dat veranderen aanzienlijk ingewikkelder is dan menig daadkrachtig manager zou wensen. Dit geldt zeker voor het veranderen van een samenwerkingscultuur. Zo’n cultuur ontwikkelt zich. Verandermanagers en adviseurs suggereren vaak dat het een kwestie van doen is. Het gaat dan vaak om cultuurverandering door uitgebreide communicatie, het formuleren van nieuwe gedragsregels, het maken van toegesneden competentieprofielen of het organiseren van trainingsprogramma’s waarin nieuw gedrag wordt aangeleerd. In dergelijke cultuurprogramma’s zijn de managers de bouwers die nieuw gewenst gedrag ontwerpen, maken en onderhouden. In samenwerkingsrelaties ontstaat chemie tussen mensen, zoiets kun je niet afdwingen.
Je maakt een feestje niet gezellig. Gezelligheid ontstaat, dat kun je nu eenmaal niet maken. Je kunt wel condities creëren dat het gezellig kan worden.
Alleen levende vissen zwemmen tegen de stroom op.
Bemoedigend is dat mensen meestal wel mogelijkheden tot verbetering zien. Maar vaak zijn ze moedeloos geworden. Op de een of andere manier hebben ze geprobeerd om een verandering te realiseren maar zijn ze vastgelopen in het ‘mulle zand’ van de collectieve processen. Na een aantal energievretende en tijdslurpende ritjes in het mulle zand, trekt men zich terug binnen het eigen domein en speelt men het spel maar mee. Het gebrek aan resultaat wordt toegeschreven aan eigen onmacht of de starheid van bestaande opvattingen en geaccepteerd gedrag.
Alleen levende vissen zwemmen tegen de stroom op.
Echt veranderen geeft gedoe. Altijd. Gedoe valt niet weg te managen, daar moet je doorheen met vallen en opstaan omdat alle partijen in een leerproces zitten: managers en medewerkers. Als leiders zich verbinden aan zo’n leerproces van co-creatie dan ontstaan er betekenisvolle kleine stappen die grote gevolgen kunnen hebben.