PROGRAMMA

Management Development

Door snelle veranderingen binnen bedrijven verdwijnen oude en ontstaan voortdurend nieuwe functies. Ook is de externe mobiliteit toegenomen. Tegenwoordig ligt het accent van MD meer op het identificeren van talent en het scheppen van ruimte om talent ook echt een kans voor ontwikkeling te geven. Management development is een uitermate gecompliceerd proces dat niet in één model of instrument te vangen is. Een management development-programma is doorgaans uit meerdere elementen opgebouwd. Daarnaast moet een MD-programma aan een aantal belangrijke condities voldoen om daadwerkelijk succesvol te zijn.

Het accent in management development verschuift, zoals gezegd, steeds meer van door bedrijven geplande carrièrepaden naar individueel initiatief. In die zin wordt er voor een jonge potential niet meer gezorgd dat het goed komt met een veelbelovende loopbaan. Bedrijven scheppen mogelijkheden en zorgen voor condities. Ambitieuze managers zullen zelf actie moeten ondernemen om te zorgen dat het beste eruit komt en dat de eventueel sluimerende talenten ontwikkeld worden.

De kwaliteiten van managers zijn essentieel om organisatiedoelen te bereiken. Via Management Development kan de gewenste cultuur uitgedragen worden. Het is een manier om managers van en met elkaar te laten leren. Management Development is één van de manieren om talenten aan te trekken en aan de organisatie te binden. Management Development kan een essentieel onderdeel zijn van verandermanagement. Veranderingen binnen organisaties beginnen veelal bij het verlangen en faciliteren van nieuw gedrag van het management.

Innovatie als tweede natuur

Traditionele R&D-afdelingen schieten vaak tekort omdat ze zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek waarvan de praktische toepassingen onduidelijk zijn. Innovatie is echter niet hetzelfde als zomaar iets nieuws. Het is een vernieuwing die mensen echt willen, en waar ze bereid zijn voor te betalen. Vanwege hun lopende productlijnen beschikken bestaande bedrijven niet over de flexibiliteit van een startup, die
zich vol overgave op slechts één activiteit kan storten. In plaats daarvan moeten ze hun innovatiecapaciteiten van binnenuit zien te verhogen, zonder het kind met het badwater weg te gooien.
• Gevestigde bedrijven die duurzaam willen innoveren moeten een speciaal ecosysteem ontwikkelen waarmee ze hun innovatiecapaciteiten van binnenuit kunnen verhogen. Het doel is om de organisatie te begeleiden naar een die zowel zoekt als uitvoert.
• Dit vereist een strategische herijking die begint met een innovatie visie: een overtuigend verhaal waarbij het bedrijf een doordachte voorspelling maakt van waar de sector de komende jaren naartoe zal gaan.
• De tweede stap is het samenstellen van een innovatieportefeuille die zich niet alleen richt op kernproducten,
maar ook op samengestelde projecten die op termijn opgeschaald kunnen worden, en disruptieve innovaties die tot compleet nieuwe verdienmodellen kunnen leiden.
• Op het gebied van management moeten bedrijven een innovatieframework ontwikkelen, dat werknemers een gezamenlijk fundament verschaft voor het creëren, testen, opschalen en vernieuwen van ideeën.
• Projecten die nog niet tot volledige wasdom zijn gekomen vereisen een andere manier van het beoordelen van succes. Bedrijven moeten daarom gebruik maken van innovatie-accounting, een vorm van boekhouden die zich richt op maatstaven die niet van puur financiële aard zijn.

Er bestaat geen one size fits all.

Daarom beschouwen we ontwikkel- en innovatieprogramma's  als een puzzel waarbij er duizenden mogelijke oplossingen zijn en niet één antwoord per definitie het juiste is. Het vorige stukje bepaalt welke je vervolgens kunt aanleggen. Het doel en de methode zijn helder. De weg er naartoe ligt open voor de mogelijkheden en kansen die zich tijdens het traject aandienen.
Je maakt een feestje niet gezellig. Gezelligheid ontstaat, dat kun je nu eenmaal niet maken. Je kunt wel condities creëren dat het gezellig kan worden.