Business model design

BUSINESS MODEL DESIGN

🗓 3 dagen               🏷 995,-               👫 6 - 12

 

 

NIEUW BUSINESSMODEL

Deze clusteranalyse is een methode die ondersteunt bij het versterken van een samenwerkingsverband.  Dit doet de clusterradar door de clusterdeelnemers te laten focussen op kritieke succesfactoren voor samenwerking.

Geschiedenis en ontwikkeling 
In 2004 heeft Syntens innovatiecentrum aan Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) een opdracht gegeven tot onderzoek naar succesfactoren voor samenwerkingsverbanden. Uit empirische en managementliteratuur, gefundeerd op verschillende theoretische stromingen, is een set Kritieke Succes Factoren (KSF) voor samenwerking opgesteld. Deze KSF hebben (aangetoonde) grote invloed op het al dan niet slagen van een samenwerkingsverband.

Een aantal multinationals (Philips, Eli Lilly) heeft reeds ervaring met monitoringstools voor alliantiemanagement. Voortbouwend op zulke bestaande structuren, zijn de KSF tot een model gevormd. Dit model maakt het mogelijk te meten in hoeverre een cluster aan de KSF voldoet, aan de hand van circa veertig vragen.

Het model is ontwikkeld en getest in samenwerking met diverse Syntensadviseurs en binnen verscheidene clusters. Met deze input en statistische analyse, is het model verder aangescherpt.

In de praktijk blijken de succesfactoren voor business- en kennisclusters aanmerkelijk te verschillen. In 2006 levert onderzoek door de TU/e een tweede model op; zo ontstaat er één voor kennisclusters en één voor businessclusters.

Syntens besluit in 2007 tot het omzetten van de theoretische modellen naar een praktisch instrument, in samenwerking met Universiteit Twente. Praktijkervaringen van Syntensadviseurs, samenwerkende MKB’ers en analyse van bestaande clusters leveren hiervoor de basis.

Hieruit volgt onder andere een reductie van de vragenset tot de 17 meest belangrijke KSF, herformulering van de vraagstelling om aan te sluiten op de doelgroep (MKB) en optimalisering van de functionaliteit en het gebruiksgemak.

  • voorgesprek
  • analyse van bijeenkomst samenwerkingspartners
  • gesprek met individuele deelnemers
  • inzet online enquête van veertig vragen
  • bespreking resultaat enquête met individuele deelnemers
  • start tweedaagse workshop.
  • actieplan en afsluiting

Wat kun je met de clusterradar? 
Zoals gezegd is de clusterradar een instrument dat ondersteunt bij het versterken van een samenwerkingsverband. Deze ondersteuning bestaat uit het visualiseren en analyseren van de mate waarin een cluster aan de kritieke succesfactoren voor samenwerking voldoet. Hiermee stimuleert het instrument de clusterdeelnemers om zich te focussen op de voor hun samenwerking belangrijke aandachtspunten.

De clusterradar levert… 
- een objectieve afbeelding van de gezondheid van de samenwerking; echt zichtbaar.
- de opinies van álle samenwerkingspartners, niet alleen de ‘grootste’.
- eerlijke antwoorden (niet sociaal wenselijke).
- stimulans tot nadenken en discussie,
- zicht op blinde vlekken en verschillen van mening of visie.
- een checklist: zijn alle cruciale punten behandeld?
- een solide basis waar verbeteracties uit voortvloeien,
- een professionele aanpak voor het versterken van de samenwerking.

En dat leidt tot
- bewustwording: zowel de sterke kanten, als ook de risico’s van de samenwerking worden duidelijk
- hechter en doelgerichter: er vind een discussie plaat met de andere samenwerkingspartners op basis van de resultaten van de clusterradar
- concrete verbeteracties: we stellen vervolgacties op vanuit de clusterradar.

De investering is inclusief:

  • het volledige beschreven programma
  • exclusief reis en verblijfkosten

Op aanvraag. Neem contact op om voor uw samenwerkingsverband te informeren.

De methode is eveneens incompany m.b.t. de samenwerking van de diverse geledingen inzetbaar.