SAMENWERKEN ZONDER GEDOE!

Deze methode kan zowel ingezet worden als de deelnemers in de samenwerking (co-creatie) al enige tijd met elkaar omgaan, als het moment dat u overweegt samen te gaan werken en de verwachtingen of gezondheid van de samenwerking wil analyseren.

✅ Versterkt een samenwerkingsverband.

✅ Zicht op blinde vlekken en verschillen van mening of visie.

✅ Zowel de sterke kanten, als ook de risico’s van de samenwerking worden duidelijk.

✅ Concrete verbeteracties.

Als ondernemer wil je graag weten of de investering in tijd en middelen, bij samenwerken met anderen, wel zal leiden tot de gewenste resultaten. Deze analyse en aansluitende workshop biedt inzicht in de verwachtingen van de deelnemers, de gezondheid van de samenwerking en de kansen en bedreigingen voor succes van de samenwerking.

Daarnaast kan de methode gebruikt worden om eenmalig of periodiek het cluster op objectieve wijze te evalueren.

Deze clusteranalyse is een methode die ondersteunt bij het versterken van een samenwerkingsverband.  Dit doet de clusterradar door de clusterdeelnemers te laten focussen op kritieke succesfactoren voor samenwerking.

Geschiedenis en ontwikkeling 
In 2004 heeft Syntens innovatiecentrum aan Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) een opdracht gegeven tot onderzoek naar succesfactoren voor samenwerkingsverbanden. Uit empirische en managementliteratuur, gefundeerd op verschillende theoretische stromingen, is een set Kritieke Succes Factoren (KSF) voor samenwerking opgesteld. Deze KSF hebben (aangetoonde) grote invloed op het al dan niet slagen van een samenwerkingsverband.

Een aantal multinationals (Philips, Eli Lilly) heeft reeds ervaring met monitoringstools voor alliantiemanagement. Voortbouwend op zulke bestaande structuren, zijn de KSF tot een model gevormd. Dit model maakt het mogelijk te meten in hoeverre een cluster aan de KSF voldoet, aan de hand van circa veertig vragen.

Het model is ontwikkeld en getest in samenwerking met diverse Syntensadviseurs en binnen verscheidene clusters. Met deze input en statistische analyse, is het model verder aangescherpt.

In de praktijk blijken de succesfactoren voor business- en kennisclusters aanmerkelijk te verschillen. In 2006 levert onderzoek door de TU/e een tweede model op; zo ontstaat er één voor kennisclusters en één voor businessclusters.

Syntens besluit in 2007 tot het omzetten van de theoretische modellen naar een praktisch instrument, in samenwerking met Universiteit Twente. Praktijkervaringen van Syntensadviseurs, samenwerkende MKB’ers en analyse van bestaande clusters leveren hiervoor de basis.

Hieruit volgt onder andere een reductie van de vragenset tot de 17 meest belangrijke KSF, herformulering van de vraagstelling om aan te sluiten op de doelgroep (MKB) en optimalisering van de functionaliteit en het gebruiksgemak.

Deze methode kan deel uitmaken van het proces in je organisatie maar kan ook als los en eenmalig instrument ingezet worden.