TIPS

DOE HET ZELF IN JULLIE ORGANISATIE

CONTINUE PROCES

Om te denken en te doen als een innovatieve organisatie en daarmee te voorkomen dat je buiten de boot valt in onze complexe en snel veranderende wereld, moet het vaak structureel anders. Dat is dus niet een kwestie van een eenmalige aanpassing doorvoeren. Je zult continu bezig moeten zijn met verbeteren. Dat vergroot je wendbaarheid en maakt je toekomstbestendig. Waar het om gaat is dat je jezelf en jouw organisatie als het ware opnieuw uitvindt. Het proces lijkt dus vaak meer op een evolutie van je organisatie dan een revolutie in je organisatie!

GELOOF IN DROMEN

Werk aan een cultuur die het realiseren van een droom faciliteert. Dat lukt het beste in een omgeving waarin mensen zich gesteund voelen, die stimuleert en waar je veilig met ideeën kunt komen. Hoewel het niet eenvoudig is een cultuur te veranderen, kun je hem verrijken met andere elementen die aan meewerken ontplooiing van mens en organisatie.

WAAROM?

Definieer waar en met wie je jouw cultuurinitiatieven wilt starten. Begin met de ‘waarom’-vraag. Je werknemers aanmoedigen in actie te komen is niet voldoende - zorg voor relevante initiatieven waarbij je het uiteindelijk doel voor ogen houdt.

GROEI ZIEN!

Slechte gewoontes hebben een langetermijneffect dat afbreuk doet aan de gewenste cultuur. De oplossing voor deze slechte gewoontes is niet hameren op pure discipline of gedrag verbieden, maar om nieuw en vervangend gedrag op korte termijn te belonen.

HERKEN CREATIEF GEDRAG

De opgave bij management van creativiteit ligt in het richten, herkennen, erkennen en waarderen van creatief gedrag. Het gaat in essentie om het scheppen van de condities om creativiteit in te kunnen zetten voor de doelen van de organisatie. Dat vraagt van het management visie en beleid om creativiteit te stimuleren, te kanaliseren en te oogsten.

KLEINE STAPJES

Een sportmetafoor: veel organisaties zijn marathonlopers die zich in een vast tempo voortbewegen op vlak terrein. Maar wat doet een hardloper als hij wil versnellen? Of als hij in geaccidenteerd terrein moet stijgen of dalen? Juist, hij neemt als vanzelf kleine stappen. Zet dus als organisatie ook kleine stappen, naar kleine verbeteringen en snel haalbare doelen, waarvan de consequenties te overzien zijn. Die kleine stappen zorgen ervoor dat je wendbaar wordt. Je komt er op basis van feedback van de klant heel snel achter of je de juiste aanpak hebt gekozen om waarde te creëren voor de klant. Is dat niet het geval? Geen ramp, je past je aanpak direct aan en kijkt of dat beter werkt. Die kleine stappen voorkomen dat je onnodig veel tijd en geld hebt geïnvesteerd in iets waarvan je pas na volledige afronding kunt vaststellen of het waardevol is. Door kleine stappen wordt je dus responsief en ga je op de meest effectieve manier richting realisatie van je droom. Bovendien krijg je eerder het concrete resultaat van je harde werken te zien. En uit onderzoek blijkt dat juist dit medewerkers enorm veel voldoening en motivatie geeft.