Nieuwe verbindingen

BRON: SYNTENS innovatiecentrum

Hoe ziet onze samenleving in 2025 eruit? Niemand weet het. Duizenden vindingen en innovaties hebben ons gebracht tot waar we nu zijn. Maar zijn de producten en diensten die worden aangeboden nog wel van deze tijd?

Zijn ze bestand tegen ingrijpende ontwikkelingen als vergrijzing en nieuwe internationale machtsverhoudingen? In 1 dag  leert  u hier op een geheel nieuwe manier naar te kijken. Samenwerken is het credo. En … nieuwe ideeën creëren nieuwe business.

Wat kunt u verwachten tijdens deze bijeenkomst?

  • U krijgt inzicht in belangrijke trends en ontwikkelingen.
  • U leert anders tegen uw product of dienst aankijken: welke behoefte vervult u?
  • U krijgt inzicht of uw producten en/of diensten nog wel van deze tijd zijn.
  • U krijgt inzicht in hoe behoeften steeds meer samensmelten en klanten andere eisen stellen.
  • U zult zien dat sectoroverstijgend samenwerken de basis voor succes is.
  • U doet nieuwe ideeën op en krijgt inspiratie voor een andere aanpak: concreet en tastbaar.
  • U legt mogelijk de basis voor een andere toekomst.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Waarom kopwerk

We leven in een zesjes-cultuur. Na een voldoende zijn mensen afgeleerd verder te denken. Dat staat groei in de weg. We helpen organisaties en professionals voorbij de 6 te groeien.