Structuur zonder regels.

Overleef het systeem

FREE PLAYSHOP
Sociale innovatie
Incompany
8-12 deelnemers

1 Slimmer werken: het individu

Het eerste niveau gaat vooral over Slimmer Werken. Het maakt het werken fijner, makkelijker, goedkoper, sneller, …. En heeft vooral impact op degene die het doet: op individueel niveau. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: zelfroosteren, Lifehacking en Slimmer ondernemen.

2 Organisatorische innovatie: het bedrijf

Het tweede niveau gaat over het vergroten van het sociaal-innovatieve vermogen van het bedrijf: Organisatorische Innovatie. We hebben het dan over het innoveren van de cultuur, structuren en systemen, creativiteit en flexibiliteit. Die heeft impact op alle mensen in de organisatie. Voorbeelden om hiermee aan de slag te gaan zijn onder andere: Gung Ho, kus de visie wakker (strategie), Lean wiki (processen)en Quinn-cultuur.

3 Organisatie Innovatie: het bedrijf in zijn omgeving

Het derde niveau gaat over het Sociale innoveren van de propositie van het bedrijf, waarbij de kracht van de organisatie tot een meer toegevoegde waarde leidt in de markt. Dit heeft impact op de klanten, de leveranciers, de keten en andere economische entiteiten rond het bedrijf. Voorbeelden om met dit niveau van sociale innovatie aan de gang te gaan zijn onder andere: Open innovatie, Co-creatie, Strategisch samenwerken (interactie), identiteitsmarketing, andere business en verdienmodellen (propositie), netwerkorganisatie, cellenfilosofie (organisatiestructuren)

4 Sociaal ondernemerschap: het bedrijf in de maatschappij

Het vierde niveau gaat over het opnemen van Sociale Innovatie in de missie van het bedrijf; Sociaal Ondernemerschap. Dit heeft impact op de samenleving buiten het bedrijf. We hebben het in dit kader over een aantal begrippen van sociaal ondernemerschap gehad. Michael Porter noemt dit ‘Adding Shared Value’; het combineren van de welvaart en het welzijn van het bedrijf met het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarbij hebben we het over zaken als: Relevante toegevoegde waarde, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), Duurzaam ondernemen en Corporate Social Responsibility (CSR)

Los maar versterkend

Het ene niveau is niet beter dan het andere, maar de 4 stukjes kunnen elkaar wel enorm versterken als ze met elkaar in lijn worden gebracht. Daarmee bedoelen we: als alle 4 de stukjes vanuit dezelfde waarden en intentie worden uitgevoerd, gaan ze elkaar versterken. Wij zien al diverse prachtige voorbeelden, waarin dit leidt tot flow en groot succes, ook in crisistijd.

Deze gratis Playshop raakt de eerste twee niveau’s.

Waarom kopwerk

We leven in een zesjes-cultuur. Na een voldoende zijn mensen afgeleerd verder te denken. Dat staat groei in de weg. We helpen organisaties en professionals voorbij de 6 te groeien.