Klantwaarden

BRON: SYNTENS innovatiecentrum

Het visualiseren van het Klant-WaardeSysteem rond je bestaande of nieuwe product/dienst biedt inzicht en structuur in het totale spelersveld waarin een bedrijf opereert.

Het Klant-WaardeSysteem verduidelijkt de rollen van alle relaties, betrokkenen en belanghebbenden daarin.

Het inspireert je om na te denken over wie welke invloed heeft. Wie er uiteindelijk betaald en door wie deze partij beïnvloed wordt. Het zet je aan het denken met wie je wat moet (gaan) communiceren, hoe je schakels in de keten moet bedienen en wat je oet doen om je nieuwe product/of dienst succesvol te realiseren en klanten te bedienen.
Wanneer zet je dit in?

Het Klant-Waardesysteem is inzetbaar als er behoefte is:
– om voor bestaande producten en diensten kansen te verkennen om de marktbenadering (en de bijbehorende processen) te innoveren;
– in de idee/conceptfase van een de ontwikkeling van een nieuw product/dienst om na te denken over een mogelijke (her)definiëring van de keten ten aanzien van uw (nieuwe) product en/of dienst. Je kunt dan keuzes maken welke spelers je zou willen benutten om bij te dragen aan het succes.
– Aan een groot model waar je met meerdere mensen omheen kunt staan en met elkaar over kunt praten.

Het Klant-Waardesysteem heeft tot doel:
– zicht te krijgen op het totale spelersveld
– zicht te krijgen op de transacties tussen spelers
– zicht te krijgen op de betekenis die spelers voor elkaar hebben
– blokkades te herkennen,kansen te gaan zien voor samenwerking of juist spelers uit te schakelen
– om (latente) mogelijkheden te gaan zien om waarde te creëren voor andere spelers
– het achterhalen welke spelers/belanghebbenden je nog onvoldoende kent en niet weet wat je voor hen kunt betekenen.

Met name in een business tot business omgeving kan het Klant-Waardesysteem complex zijn (klant van de klant, eindklanten, leveranciers, tussenpersonen, dealers, beïnvloeders, financiers, gebruikers, etc.). Deze tool is flexibel en inspireert om het totaalplaatje vlot te kunnen maken.

Waarom kopwerk

We leven in een zesjes-cultuur. Na een voldoende zijn mensen afgeleerd verder te denken. Dat staat groei in de weg. We helpen organisaties en professionals voorbij de 6 te groeien.